De Rading organiseert zich in integrale regioteams

De Rading organiseert zich in integrale regioteams

Vraaggericht dicht(er)bij zorg verlenen

Regioteams

Per 1 februari 2022 werken wij met integrale regioteams om dicht(er)bij de kinderen en gezinnen te zijn die vragen hebben over opgroeien & opvoeden. We kunnen hierdoor sneller schakelen naar het inzetten van de juiste zorg en beter aansluiten bij lokaal betrokken verwijzers. Bovendien weten we zo nog beter dan voorheen wat er speelt in de regio.

Per regio zijn teams van professionals gevormd waarin alle expertises vertegenwoordigd zijn en die op maat aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt om te doen wat nodig is, zoals:

  • Een combinatie van een door de kindgericht werver gevonden (deeltijd)pleeggezin in het netwerk én specialistische hulp thuis en in het pleeggezin.
  • Ambulant maatwerk: bijvoorbeeld een combinatie van handelingsgerichte diagnostiek en hierop aansluitende behandeling in de thuissituatie.

 

De gedragswetenschappers uit de regioteams denken graag mee, ook als er nog geen sprake is van een toewijzing. Tevens kan vanuit een regioteam beter worden op- en afgeschaald en worden samengewerkt met andere regionale partners.

Deze nieuwe, vraaggerichte en regionale werkwijze ondersteunt onze visie: Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis.

Vijf regio’s

De integrale regioteams werken op nieuwe locaties in deze vijf regio’s:

  • Eemland met teammanager Astrid Terstappen
  • Foodvalley met teammanager Marjolein Bosman
  • Lekstroom met teammanager Miriam Ekelschot
  • Utrecht West met teammanager Sonja Holtrop
  • Zuid Oost Utrecht met teamregiomanager Erik Smit

 

CLAS en Crisis/2thepoint haken aan waar nodig om in de diverse regio’s aan de slag te gaan met de vragen die er op dat vlak leven. Bovendien heeft elk regioteam nauwe lijnen met ons Meidenhuis en NextStep-zelfstandigheidstraining.

Cliënten centraal aanmelden

Telefonisch kunt u cliënten op het bekende nummer aanmelden (088 – 505 84 00) en per e-mail via centraleaanmelding@rading.nl.
De Centrale Aanmelding bepaalt samen met u of een cliënt direct aangemeld kan worden, of dat er behoefte is aan extra afstemming over de te verlenen hulp. Zo ja, dan denkt de gedragswetenschapper uit de desbetreffende regio hierover mee en wordt u door hem/haar teruggebeld.

Als u een cliënt direct wilt aanmelden, dan zorgt de Centrale Aanmelding dat uw verzoek bij het juiste regioteam terechtkomt en een eerste gesprek gepland wordt met u, (ouders van) de cliënt, een gedragswetenschapper uit de regio en vaak ook de professional die de gevraagde hulp gaat verlenen.

Meer weten over onze hulpvormen?

Bekijk de InterventieWijzer of neem contact op met het team van de Centrale Aanmelding. Telefonisch bereikbaar op 088 – 505 84 00 en per e-mail via centraleaanmelding@rading.nl. Bel voor algemene vragen het centrale nummer van De Rading: 030 – 272 43 53.

 

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email