Het Meidenhuis gaat sluiten

Het Meidenhuis gaat sluiten

In de afgelopen jaren zagen we de in- en uitstroom op het Meidenhuis sterk fluctueren. Zo stijgt de vraag naar intensieve en samenhangende zorg in de eigen omgeving van jongeren en neemt hierdoor de instroom op het Meidenhuis af. Daarnaast past het concept van het Meidenhuis niet langer in de visie om kinderen en jongeren thuis, of zo thuis als mogelijk, te laten opgroeien. Dit alles maakt dat we er spijtig genoeg voor moeten kiezen om de deuren van het Meidenhuis per 1 juni 2023 te sluiten.

Veel dank aan iedereen die bij het Meidenhuis betrokken is/was en zich met hart en ziel ervoor inzet/heeft ingezet.