Jongerenhuis De Rading viert contractverlenging

Jongerenhuis De Rading viert contractverlenging

 

Na eerst een voorstelrondje gingen de aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek om ervaringen te delen. Zo werd verteld hoe een dag op het Jongerenhuis eruitziet, hoe jongeren het vinden om bij Mieke te wonen, wat het voor een ouder betekent als je kind bij Mieke woont. Na dit ‘officiële’ deel eindigde de middag informeel met een hapje en een drankje.

Over het Jongerenhuis

De kracht van samen

Dankzij de betrokken gemeente De Bilt, de behulpzame woningbouwcorporatie SSW en de professionele ondersteuning van De Rading door team matching, een begeleider pleegzorg en gedragswetenschapper en daarnaast een aantal vrijwilligers, staat Miekes initiatief van toen als een huis dat er óók is voor pleegpubers van buiten de regio.

Voor gemotiveerde pubers

In basis is het Jongerenhuis een pleegzorgplek voor gemotiveerde pubers die écht met zichzelf aan de slag willen. Meestal gaat het om een kort verblijf, maar lang kan ook als er een klik is en perspectief. Daarnaast probeert het Jongerenhuis tevens in te spelen op vragen die de actualiteit in het werkveld met zich meebrengen. Er is plek voor zes jongeren.

Ook pauzeplek en overbruggingshuis

Mocht een pleegzorgplaatsing voortijdig dreigen te eindigen, dan kan het Jongerenhuis ook fungeren als pauzehuis. Of stel dat een pleegpuber bijvoorbeeld toe is aan zelfstandig wonen, maar daarvoor nog geen ruimte heeft gevonden, dan kan het Jongerenhuis dienstdoen als overbruggingsplek.

Meer weten?

De medewerkers van Centrale Aanmelding vertellen er graag meer over!