Kamers met Aandacht gezocht

Kamers met Aandacht gezocht

Kamers met Aandacht gezocht voor jongeren uit de jeugdzorg

Vandaag start in Utrecht de wervingscampagne voor ‘Kamers met Aandacht’. Voor het eerst gaat de gemeente Utrecht, samen met Utrechtse jeugdhulporganisaties zoals De Rading, op zoek naar kamers van particulieren voor jongeren uit de jeugdzorg.

Kamers met Aandacht is bedoeld om jongeren uit de jeugdzorg op een positieve manier te laten uitstromen en hun zelfredzaamheid op een natuurlijke manier verder te versterken. Op dit moment staan tientallen Utrechtse jongeren van 18-23 jaar klaar om te vertrekken uit de instelling waar ze (tijdelijk) wonen. Maar, ze hebben vaak nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden om helemaal zelfstandig te wonen.

Grensverleggend initiatief

Kamers met Aandacht is een grensverleggend initiatief van zes Utrechtse jeugdhulporganisaties en de gemeente Utrecht. De gemeente en de jeugdhulporganisaties zoeken samen kamers in de particuliere sector en zetten hiermee in op nieuwe vormen van jeugdhulp: kleinschalig, dichtbij en zo gewoon mogelijk. Daarnaast zijn eerder al met Utrechtse woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt over het realiseren van 75 woonplekken voor jongeren in een kwetsbare positie.

Het uitgangspunt van Kamers met Aandacht is dat een jongere zelf de kamer huurt. De betrokken jeugdhulpverlener organiseert, naast professionele begeleiding, ook informele steun. Dit kan zijn in de vorm van inwonende huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners. Het is ook mogelijk dat iemand een kamer zonder aandacht verhuurt in een pand waar hij/zij niet zelf woont. In dat geval zoekt de jeugdhulpverlener een ‘buurtvriend’ voor de jongere.

Veel soorten Kamers met Aandacht mogelijk

Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een alleenstaande moeder of ouderen thuis, of een kamer boven een winkel of in een studentenhuis. Vanuit de projectorganisatie van Kamers met Aandacht wordt gezorgd voor een zorgvuldige match van verhuurder en jongere. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel aandacht hij wil bieden en maakt hierover afspraken met de begeleider en de jongere.

Minimaal een jaar verhuren

De gemeente Utrecht en de betrokken jeugdhulporganisaties zoeken verhuurders die hun kamer voor minimaal een jaar aanbieden. De huurprijs van de kamer mag niet hoger zijn dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.

Heeft u een kamer vrij?

Meld u dan aan op www.kamersmetaandacht.nl.

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email


Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?