Meer verdieping in verklaringsmodel bij CLAS

Meer verdieping in verklaringsmodel bij CLAS

Er is bij CLAS (gezinstherapie na seksueel misbruik) een verdiepingsslag gemaakt wat betreft diagnostiek bij kinderen onder de 14 jaar die over de grens zijn gegaan bij anderen. Tot voor kort bestond diagnostiek bij grensoverschrijding vooral uit een risicotaxatie en het beoordelen van seksueel afwijkend gedrag. Echter, binnen CLAS wordt opgemerkt dat er veel aan ten grondslag ligt als een kind van die leeftijd of jonger over de grens gaat.

Vaak zijn dit kinderen die iets soortgelijks hebben meegemaakt of kinderen die verkeren in gezinssituaties waar sprake is van bijvoorbeeld echtscheiding of andere problemen waardoor een gezin onder spanning staat. Tevens kan daarnaast sprake zijn van kindfactoren.

Ook hun systeem betrekken
Een risico is, dat als deze kinderen meteen als “pleger” worden bestempeld of de behandeling vooral gericht is op de grensoverschrijdende gedragingen die zijn begaan, dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun verdere ontwikkeling. Door de diagnostiek daar op aan te passen, wordt een meer gedegen verklaringsmodel gegeven voor kinderen onder de 14 jaar die over de grens zijn gegaan bij anderen. Daarbij wordt ook hun systeem betrokken door hen mee te nemen in de diagnostiek. De behandeling wordt dan niet alleen toegespitst op het voorkomen van herhaling, maar ook door:

      1. te komen tot ontschuldiging van opgedane nare ervaringen en het eventueel verwerken daarvan,
      2. erkenning voor hetgeen een kind heeft gemist, of
      3. voor aanwezige kindfactoren, waardoor het mogelijk over is gegaan op grensoverschrijdend gedrag.

 

Vervolgens kan hier beter herstel op plaatsvinden. Zo merken we dat door deze manier van werken, gezinsleden sneller herstellen en een kind dat beschuldigd is niet onnodig lang in de knel hoeft te zitten.

N.B. Studies over hoe belangrijk een gedegen aanpak is vind je hier en hier.

Meer weten over deze ontwikkeling bij CLAS?

Stuur onze CLAS-expert Marleen Toes een mail op m.toes@rading.nl.

Meer weten over behandeling na seksueel misbruik?

Bekijk de CLAS-pagina in onze InterventieWijzer of bel de medewerkers van de centrale aanmelding op 088 – 505 84 00.