Nicolien van den Berg benoemd als nieuwe bestuurder

Nicolien van den Berg benoemd als nieuwe bestuurder

Nicolien van den Berg benoemd als nieuwe bestuurder

Midden mei 2020 start Nicolien van den Berg als nieuwe bestuurder van De Rading Jeugd- & Opvoedhulp.

De Raad van Toezicht is verheugd dat zij Nicolien van den Berg heeft kunnen benoemen als bestuurder. Raad van Toezicht-voorzitter Wim Schreuders daarover: “Met Nicolien hebben wij een resultaatgerichte en energieke bestuurder gevonden. Wij gaan vol vertrouwen de toekomstige ontwikkelingen met haar aan!”

Nicolien was hiervoor zes jaar directeur/bestuurder van Perspekt. Een kwaliteitsinstituut in de zorg dat het vernieuwende en waardegedreven kwaliteitsmodel PREZO introduceerde.

Mede vanwege de aangekondigde regionale aanbestedingen in 2020 en de extra bestuurlijke aandacht die dit vraagt, wordt gekozen voor een uitgebreide overgangs- en inwerkperiode met de huidige bestuurder Renate de Vries. “Wij zijn blij dat we op deze manier een zorgvuldige en warme overdracht kunnen vormgeven’, besluit Wim Schreuders.

Nicolien van den Berg benoemd als nieuwe bestuurder De Rading