Overdracht voorzittershamer Pleegouderraad

In gesprek met Ron Hortensius

Overdracht voorzittershamer Pleegouderraad

Tegelijk met de jaarwisseling wisselde De Rading Pleegouderraad (POR) van voorzitter. Na de maximale twee termijnen te hebben volgemaakt, waarvan het laatste jaar als voorzitter, droeg Ron Hortensius per januari zijn voorzittershamer over en nam hij afscheid van de POR.

De POR-pensionado kijkt erg tevreden terug op zijn deelname en hoe de Pleegouderraad zich in ‘zijn’ ruim acht jaar verder ontwikkeld heeft als belangenbehartiger van pleegouders en sparringpartner van De Rading.

Waardevolle ervaringsdeskundige blik

“Wat ik echt heel erg sterk vind, is dat als De Rading iets bedacht heeft of wil veranderen, dan aan de Pleegouderraad gevraagd wordt hoe kijken jullie hier nu als pleegouder tegenaan? Zo hebben we bijvoorbeeld meegedacht over de nieuwe meerjarenstrategie en nam een aantal van ons deel aan een van de werkgroepen scenariodenken. Daarin bespraken we stel dat een van de vier geschetste toekomstscenario’s het voor De Rading wordt, hoe ziet de wereld er dan uit voor een pleegzorgorganisatie? Waarbij wij als pleegouders bedachten en aanvulden ‘wat betekent dit dan voor pleegouders?’“

“Het was goed om te merken dat de andere werkgroepleden, allemaal professionals uit verschillende disciplines, de POR-blik hierop erg waardeerden. En dat het soms echt een openbaring voor ze bleek wat zo’n toekomstscenario voor pleegouders zou gaan inhouden.”

Steun en ‘wegwijzer’ voor pleegouders

“De POR behandelt geen individuele zaken, maar als je als pleegouder met iets zit en je weet niet bij wie je moet aankloppen, dan helpt de POR je verder. Door je voor hulp bijvoorbeeld te verwijzen naar instanties als het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, of de NVP – vereniging voor pleeggezinnen.“

“Dat ik bij de Pleegouderraad ben gegaan kwam voort uit het feit dat ik op een gegeven moment zelf hulp zocht. Er speelde iets rond een van mijn pleegkinderen en ik vroeg mij af wie mij verder kon helpen. De Pleegouderraad dus. Daarover had ik toevallig net iets in de Nieuwsbrief Pleegzorg gelezen. Zij verwezen mij destijds door naar het AKJ die mij toen uitstekend hebben bijgestaan.”

“Enige tijd later bedacht ik me hoe mooi het zou zijn als ik met mijn ervaring ook een bijdrage kon leveren. Vervolgens ben ik een keer gaan meedraaien, daarna nog een keer en toen ging ik opeens gewoon aan de gang als POR-lid” grinnikt Ron.

Breed georiënteerd en (pro)actief

“Ik vind het in zijn algemeenheid mooi dat er zoveel verschillende onderwerpen aan bod komen binnen de Pleegouderraad. Van pleegzorgcontracten tot de regeling bijzondere kosten, tot de politiek die steeds iets anders wil. Als er dan weer sprake van een wijziging was, staken wij onder andere ons licht op bij andere jeugdzorgorganisaties en keken wij hoe zij iets hadden aangepakt. Zoals het maken van nieuwe afspraken over de reiskostenregeling.”

“Dit gold ook voor cursussen en trainingen voor pleegouders en hoe andere pleegzorgorganisaties dit organiseren. Hier gingen we proactief mee aan de slag en wat we dan aan inzichten verzamelden, namen we weer mee naar De Rading om te bespreken en met elkaar van te leren.“

“We werden door De Rading bijvoorbeeld ook nauw betrokken bij de aanbestedingstrajecten Jeugdzorg door gemeentes en de mogelijke gevolgen voor pleegouders. Hierover ging de POR onder meer met de gemeente Utrecht in gesprek om hen te wijzen op het laten meewegen van de belangen van pleegouders.”

“Verder waren er veel samenwerkingen. Met onder meer het AKJ dat ik al noemde. Zij vroegen zich af hoe ze pleegkinderen en pleegouders beter konden bereiken en daar hadden wij als POR dan weer contact over met de bestuurder van De Rading. Zo hebben we bijvoorbeeld opgetrokken met advocaat Mariska Kramer die zich sterk maakt voor de rechtspositie van pleegouders en pleegkinderen en daar een boek over schreef. Haar hadden we samen met de NVP als spreker gevraagd voor een informatiebijeenkomst over juridische zaken waar pleeggezinnen zoal mee te maken krijgen. Heel erg interessant en leerzaam. Want pleegouders komen hier bijna altijd wel mee in aanraking. Doordat er vaak sprake is van ‘gezinsvoogdij’ of ‘voogdij’ waarbij een rechter dingen bepaalt, biologische ouders een bepaalde juridische rol hebben, en er allerlei verschillende belangen spelen. Dit is soms zelfs zeer ingewikkeld en dan is het prettig als iemand je de weg kan wijzen door ‘het dichte bos van juridische zaken’.”

Extra leden zeer gewenst

“Het liefst zou de POR vaker dergelijke bijeenkomsten organiseren. Maar door alle coronaperikelen kon dit sowieso een tijdlang niet. Daarnaast zijn er eigenlijk structureel te weinig handen en daarom zoekt de Pleegouderraad bijna continu versterking. Want hoe meer handen je hebt, hoe lichter het werk, en hoe beter de vraagstukken die er liggen te verdelen zijn. De ideale grootte is feitelijk zeven leden in plaats van vijf zoals op dit moment.”

“Dus als je denkt ik zou met mijn ervaring ook graag iets voor anderen betekenen, kom dan een keer bij de POR kijken! Eventueel nóg een keer en wie weet ben jij binnenkort dan opeens wel gewoon POR-lid, net als ik destijds” lacht Ron.

“Tot slot wil ik graag mijn huidige maar ook vroegere POR-collega’s én alle POR-gesprekspartners namens De Rading hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in al die jaren!”

 

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email