Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg voor pleegouders

De Nieuwsbrief Pleegzorg wordt 11 keer per jaar per e-mail bezorgd. Daarin vindt u naast algemeen en eigen nieuws over pleegzorg, bijvoorbeeld ook informatie over voor pleegouders interessante bijeenkomsten, evenementen én pleegoudercursussen en -trainingen die u kosteloos kunt volgen.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?