Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining

Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining

Wat doet een Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining?

 • Opstellen hulpverleningsplannen in samenwerking met de jongere, het team en andere disciplines, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper
 • Vertalen hulpverleningsplannen naar voor de jongere concrete stappen
 • Borgen orthopedagogische situatie door: observeren van de groep, onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces
 • Opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren, al dan niet in een 24-uurssituatie of via ambulante begeleiding
 • Met de jongere en andere betrokkenen bespreken, registreren en bewaken van de voortgang
 • Praktisch ondersteunen van betrokkenen uit de leefomgeving van de jongere en hem/haar zijn eigen hulpbronnen leren aanboren met het oog op vervolghulp
 • Signaleren knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van jongeren in gevaar brengen, zo nodig actie ondernemen, en adequaat reageren in crisissituaties
 • Onderhouden van contacten met scholen en (eventueel) externe instanties
 • Eigen kennis op peil houden en opgedane kennis met (nieuwe) collega’s/stagiaires delen

Wat vragen wij van een Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining?

 • Afgeronde sociaal agogische hbo-opleiding (uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) en registratie in het beroepsregister SKJeugd als jeugd- en gezinsprofessional
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep (gedragsproblemen in combinatie met identiteitsontwikkeling)
 • Kennis(behoud) van ontwikkelingen binnen het vakgebied door deel te nemen aan deskundigheidsbevordering
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor o.a. hulpverleningsrapportages en contact onderhouden met bijvoorbeeld (pleeg)ouders/familie, scholen, externe instanties
 • Activerend, intercultureel en klantgericht werken
 • Flexibiliteit (i.v.m. onregelmatige diensten en slaapdiensten)

Wat krijg je?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 8, maximaal € 3.431,71 voor 36 uur per week
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals onregelmatigheidstoeslag, een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie
 • Een deskundig en betrokken team
 • Aanstelling voor 1 jaar, waarna afstemming plaatsvindt over voortzetting
 • Standplaats Utrecht

 

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email


Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?