Pleegouder zijn

U staat er niet alleen voor!

Een pleegkind opvoeden is iets anders dan uw eigen kinderen grootbrengen. U bent daarom gekoppeld aan een pleegzorgbegeleider die u ondersteunt bij de opvoeding van uw pleegkind. Zo staat u er als pleegouder niet alleen voor.

Ondersteuning pleegzorgbegeleider

Uw pleegzorgbegeleider komt bij u thuis en bespreekt de ontwikkeling van uw pleegkind regelmatig met u. U kunt bij uw pleegzorgbegeleider terecht met vragen over gedrag van uw pleegkind, bezoekregeling, aanvullende cursussen & trainingen, interventies en pleegzorgvergoeding.

Dringend assistentie nodig?

Bel buiten kantooruren het bereikbaarheidsnummer: 06 – 55 73 81 32.

Extra ondersteuning

U kunt geconfronteerd worden met ongebruikelijke situaties. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een kind met hechtingsproblemen? Of met een kind dat seksueel misbruikt is? Naast intensiever contact met uw pleegzorgbegeleider, zijn er ook extra ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van gratis cursussen en trainingen voor pleegouders.

Meer weten over de cursussen en trainingen? Bespreek het met uw pleegzorgbegeleider en meld u daarna aan.

Informatieochtend 'Netwerk op de hoogte'

Speciaal voor netwerkpleegouders organiseert De Rading regelmatig een informatieochtend ‘Netwerk op de hoogte’. U hoort dan meer over wat netwerkpleegouder zijn zoal inhoudt en hoe wij u daarbij ondersteunen.

PleegzorgWijzer voor pleegouders

Het pleegouderschap is divers en dynamisch. Hierdoor komen veel verschillende dingen op u af. Om het overzichtelijk te houden, heeft De Rading een PleegzorgWijzer ontwikkeld. Hierin vindt u allerhande informatie over voorzieningen en (financiële) regelingen.

Open de PleegzorgWijzer

NVP - plaats voor pleeggezinnen

Voor extra ondersteuning kunt u ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. De NVP is er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. De vereniging maakt ontmoetingen mogelijk en laat de stem van pleeggezinnen horen. Zowel landelijk als lokaal. Ook kunt bij hun helpdesk onafhankelijk (juridisch) advies inwinnen over pleegzorg.

Klik pleegouder(s)-pleegzorgbegeleider

Het is belangrijk dat er een klik is tussen pleegouder(s) en pleegzorgbegeleider. Daarom wordt hier regelmatig bij stilgestaan. Bijvoorbeeld tijdens de bespreking van het pleegouderbegeleidingsplan.

Als u het lastig vindt dit onderwerp rechtstreeks met uw pleegzorgbegeleider te bespreken, kan altijd contact worden opgenomen met de desbetreffende leidinggevende. Bel in dat geval het algemene telefoonnummer (030-272 43 53) of mail naar pleegzorg@rading.nl.

Contact met gedragsdeskundige

Wanneer u behoefte hebt aan overleg met een gedragsdeskundige dan is dat mogelijk. Kaart dit s.v.p. eerst aan bij uw pleegzorgbegeleider om te overleggen over de manier waarop dit kan.

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om niet via uw pleegzorgbegeleider het contact te laten verlopen. Ook dan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer (030-272 43 53) of mailen naar pleegzorg@rading.nl.

Contact met afdeling zorgadministratie

Stel uw vragen over (pleegzorg)vergoedingen, declaraties en reiskosten per e-mail aan de afdeling. Of bel tussen 09.00 en 17.00 uur op werkdagen 088 – 505 84 44.

Nieuwsbrief pleegzorg

Als pleegouder van De Rading ontvangt u 11 keer per jaar per e-mail de Nieuwsbrief Pleegzorg. Een nieuwsbrief teruglezen?

Open het nieuwsbriefarchief

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?