Je staat er niet alleen voor!

Een pleegkind opvoeden is iets anders dan eigen kinderen grootbrengen. Je bent daarom gekoppeld aan een pleegzorgbegeleider die ondersteunt bij de opvoeding van je pleegkind. Zo sta je er als pleegouder niet alleen voor.

Ondersteuning pleegzorgbegeleider

De pleegzorgbegeleider komt regelmatig bij je thuis om de ontwikkeling van je pleegkind te bespreken en is er voor vragen over gedrag van je pleegkind, de bezoekregeling, aanvullende cursussen & trainingen, interventies, de pleegzorgvergoeding.

Dringend assistentie nodig?

Bel buiten kantooruren het bereikbaarheidsnummer: 088 – 505 84 99

Extra ondersteuning

Het kan gebeuren dat je wordt geconfronteerd met ongebruikelijke situaties. Zoals hoe ga je om met een kind met hechtingsproblemen, of dat seksueel misbruikt is?

Naast dan intensiever contact met de pleegzorgbegeleider, zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van gratis cursussen en trainingen voor pleegouders. Hier meer over weten en/of voor aanmelden? Bespreek het met je pleegzorgbegeleider.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon, dan is er Jeugdstem waar je – gratis – terecht kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Informatiebijeenkomsten 'Netwerk op de hoogte'

Speciaal voor netwerkpleegouders organiseert De Rading regelmatig een informatiebijeenkomst ‘Netwerk op de hoogte’. Je hoort dan meer over wat netwerkpleegouder zijn zoal inhoudt en hoe wij je daarbij ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn zowel live als online te volgen. De live variant is op vrijdagochtend en online op dinsdagavond.

PleegzorgWijzer voor pleegouders

Het pleegouderschap is divers en dynamisch. Hierdoor komen veel verschillende dingen op je af. Om het overzichtelijk te houden, heeft De Rading de Wegwijzer Pleegzorg samengesteld. Hierin vind je allerhande informatie over voorzieningen en (financiële) regelingen.

Pleegzorg.nl - Landelijk online platform voor pleeggezinnen

Dit is hét online platform over pleegzorg. Bedoeld om pleegouders te versterken in hun rol, geïnteresseerden kennis te laten maken met pleegzorg, en professionals te ondersteunen in hun werk.

Op pleegzorg.nl:

  • Vind je een bibliotheek over pleegzorg
  • Leer je over pleegzorg via trainingen, workshops, en meer
  • Ontmoet je andere pleegouders in de besloten community

 

Als je een account aanmaakt op pleegzorg.nl krijg je toegang tot die besloten community én kun je aangeven wat je interesses zijn. Zodat het platform je op basis daarvan tips kan geven en/of aanbevelingen doen voor bijvoorbeeld interessante artikelen.

NVP - Plaats voor pleeggezinnen

Voor extra ondersteuning kun je ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. De NVP is er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. De vereniging maakt ontmoetingen mogelijk en laat de stem van pleeggezinnen horen. Zowel landelijk als lokaal. Ook kun je hier onafhankelijk (juridisch) advies inwinnen over pleegzorg.

Klik pleegouder(s)-pleegzorgbegeleider

Het is belangrijk dat er een klik is tussen pleegouder(s) en pleegzorgbegeleider. Daarom wordt hier regelmatig bij stilgestaan. Bijvoorbeeld tijdens de bespreking van het pleegouderbegeleidingsplan.

Als je het lastig vindt hierover met je pleegzorgbegeleider te praten, dan kan altijd contact worden opgenomen met de desbetreffende leidinggevende. Bel in dat geval het algemene telefoonnummer (030-272 43 53) of mail naar pleegzorg@rading.nl.

Contact met gedragsdeskundige

Als er specifieke kennis van een gedragswetenschapper nodig is, dan is het mogelijk een verzoek tot een gesprek in te dienen via de pleegzorgbegeleider. Gesprekken met de gedragswetenschapper zijn altijd sámen met de pleegzorgbegeleider, zodat hij/zij hiermee verder kan in de begeleiding.

Wanneer pleegouders de gedragswetenschapper alleen willen spreken, dan kan dit verzoek worden ingediend via de regiomanager.

Contact met afdeling zorgadministratie

Stel vragen over (pleegzorg)vergoedingen, declaraties en reiskosten per e-mail aan de afdeling Zorgadministratie. Of bel hen tussen 09.00 en 17.00 uur op werkdagen 088 – 505 84 44.

Nieuwsbrief pleegzorg

Pleegouders van De Rading ontvangen 11 keer per jaar per e-mail de Nieuwsbrief Pleegzorg. Een nieuwsbrief teruglezen? Open dan het nieuwsbriefarchief.