Betrokken pleegouders

De Pleegouderraad (POR) is een groep betrokken pleegouders die kritisch meedenkt over hoe pleegzorg kan verbeteren. 

Wat doet de Pleegouderraad?

De Pleegouderraad oefent invloed uit op het pleegzorgbeleid van De Rading door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren en door advies- of instemmingsaanvragen te beoordelen. Bijvoorbeeld over:

  • Een nieuwe dienst
  • De veranderende organisatie
  • Het protocol kindermishandeling

 

De POR raadpleegt hierbij regelmatig haar achterban en neemt dit mee in het advies.

 

Lees meer in de POR-folder.

De Pleegouderraad zoekt versterking

Bent u daarvoor te porren? Laat het weten!

Pleegouderraad contactgegevens

E-mail

Heeft u een vraag aan de POR of wilt u een onderwerp bij hen aandragen? Stuur dan een e-mail naar por@rading.nl (gaat rechtstreeks naar de voorzitter).

 

Telefoon

06 – 457 887 58 (Ron Hortensius, vertrouwenspersoon POR)

 

Gewone post

Pleegouderraad De Rading

T.a.v. Secretariaat POR

p/a Pahud de Mortangesdreef 61

3652 AB  Utrecht

Leden Pleegouderraad

  • Tijmen Meester, voorzitter
  • Mariëlle Stegeman
  • Mia Muijsers
  • Anita Roza
  • André Barmentlo
  • Debby Enkelaar, ambtelijk secretaris

Reglement Pleegouderraad

De medezeggenschap van De Rading Pleegouderraad is vastgelegd in deze Pleegouderraad Medezeggenschapsregeling.

Pleegouderraad wettelijk verplicht

Sinds 1 juli 2013 is elke voorziening voor pleegzorg – zoals De Rading – verplicht een Pleegouderraad (POR) te hebben. De POR vindt het belangrijk om een afspiegeling te zijn van ALLE pleegouders: netwerkpleegouders, bestandspleegouders, weekendpleegouders, zowel in de opvoed- als crisisvariant en zowel parttime als fulltime.