Ben jij de versterking die de Pleegouderraad (POR) zoekt?

Ben jij de versterking die de Pleegouderraad (POR) zoekt?

Pleegvader Robin vertelt over zijn POR-deelname

“Zou u als pleegouder graag willen meedenken over hoe De Rading haar dienstverlening voor pleegkinderen en pleegouders zo goed mogelijk inhoud kan geven? Dan bent u bij de Pleegouderraad aan het goede adres.”

Wij zoeken u voor de Pleegouderraad!

“Mijn naam is Robin den Hoed en ik ben nu anderhalf jaar lid van de Pleegouderraad. Samen met twee andere pleegouders vorm ik de POR:
het adviesorgaan dat kritisch meedenkt met de bestuurder, de zorgmanager en de medewerkers van De Rading over hoe pleegzorg zo goed mogelijk kan worden ingevuld.

Daarbij behartigen wij voornamelijk de belangen van pleegouders. Dit doen we onder andere door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en door adviesaanvragen te beoordelen. Zo zijn wij regelmatig in overleg met De Rading over hoe zij de actiepunten die voortgekomen zijn uit het uitgevoerde pleegoudertevredenheidsonderzoek opvolging geven.”

Deelnemen geeft een goed gevoel

“Zelf ben ik lid geworden omdat ik als pleegouder graag meedenk met De Rading over zaken die mij als pleegouder aangaan. Hierover binnen de POR meedenken en adviseren geeft mij een goed gevoel. Een gevoel van directe betrokkenheid en van samenwerken aan verbeteringen met medewerkers van De Rading. Niet aan de zijlijn staan dus, maar onderdeel zijn van de ‘wedstrijd’.

Wij zoeken voor de POR nog steeds nieuwe leden. Pleegouders die een actieve bijdrage willen leveren aan verbetering van de dienstverlening van De Rading. We vergaderen 1 keer per maand op maandagavond en hebben daarnaast regelmatig contact met elkaar over zaken die spelen.”

Iedere Radingpleegouder – in welke variant dan ook – is welkom!

“Het zou heel fijn zijn als een pleegouder met een juridische achtergrond interesse heeft in deelname aan de POR.”

Vragen? Meer weten? Mail de POR om een contactmoment af te spreken!

“Mocht je eens willen spreken met iemand van ons om een completer beeld te krijgen van het werk dat wij doen, laat dit dan per mail weten via por@rading.nl.”