Verschillende vormen van pleegzorg

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van kind, gezin en pleegouders, bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Als familie of bekenden pleegzorg verlenen, heet dat netwerkpleegzorg. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt in het bestand met pleegouders gekeken. Dit zijn pleegouders die al zijn voorbereid op het pleegouderschap. Dit heet reguliere pleegzorg of bestandspleegzorg.

 

Ik voel me bij mijn pleegouders echt thuis. Dat ik bij ze woon en me hier zo thuis voel, dat helpt mij echt. Ik weet zeker dat als ik hier niet terecht was gekomen, het anders met mij zou zijn afgelopen.
Max (17 jaar)

Deeltijdpleegzorg

Bijvoorbeeld alleen in weekenden

Deze vorm van pleegzorg wordt in deeltijd aangeboden. Het kan gaan om regelmatig een weekend (een tot twee weekenden per maand), een aantal dagen in de maand en/of een deel van de vakantieperiode.

Deeltijdpleegzorg ontlast (pleeg)ouders en creëert rust voor het aanpakken van persoonlijke problemen. Het kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen. Soms wordt deeltijdpleegzorg ingezet in combinatie met wonen in een leefgroep.

Hulpverleningsvariant pleegzorg

Rust en ruimte voor pleegkind

Doorgaans starten alle pleegzorgplaatsingen als hulpverleningsvariant. Het pleeggezin neemt (tijdelijk) de dagelijkse zorg voor het pleegkind over. Tijdens die periode werken ouders aan hun problemen om veilig thuiswonen voor hun kind mogelijk te maken. De pleegouders vangen het pleegkind op, onderzoeken samen met de pleegzorgbegeleider wat het pleegkind nodig heeft om zich goed verder te ontwikkelen, en ze ondersteunen het ouder-kind-contact.

Het belangrijkste dat pleegouders in die tijd doen, is zorgen voor een veilige en voorspelbare woonplek voor het pleegkind. Want vóór de plaatsing heeft hij/zij vaak al veel meegemaakt.

 

Bij de hulpverleningsvariant van pleegzorg is alles gericht op terugkeer naar huis. Kan dit niet binnen een redelijke termijn, dan gaat deze vorm over in de opvoedingsvariant.

Opvoedingsvariant pleegzorg

Pleegkind blijft definitief bij pleegouders

Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat een pleegkind niet meer bij zijn ouders kan wonen. Het pleegkind groeit in dat geval voor onbepaalde tijd bij pleegouders op. De opvoeding en dagelijkse zorg liggen dan bij pleegouders.

Maar, ouders blijven altijd ouders en familie blijft familie. Ouders worden daarom zo nauw mogelijk betrokken bij de opvoeding van hun kind. Ook worden ze begeleid bij het inkleuren van hun veranderde rol als ouder.

Crisisopvang pleegzorg

Wanneer acuut opvang nodig is

Als een gezin in een crisis terechtkomt en een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen, is direct opvang nodig.

Voor de ontwikkeling van een pleegkind is het belangrijk om in een pleeggezin te komen waar het kan blijven zo lang dat nodig is. Daarom vragen wij pleegouders die beschikbaar zijn voor de hulpverleningsvariant of opvoedingsvariant, of zij ook pleegkinderen willen opvangen vanuit een crisissituatie.

Netwerk- of bestandpleegzorg

Netwerkpleegzorg: familie of bekenden nemen opvoeding over

Wij zien het liefst dat familieleden, vrienden of kennissen van het gezin de zorg voor een kind (tijdelijk) overnemen. Zoals een opa en/of oma, een tante, een vriend van de familie, of iemand uit de kerk of buurt.

 

Kindgericht werven van pleegouders

Wanneer niet direct een geschikt pleeggezin gevonden wordt binnen de familie of het directe netwerk, dan kan De Rading ook kindgericht werven. We kijken dan samen met de ouders en het pleegkind welke mogelijkheden er zijn in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld via de kerk, school of sportvereniging.

 

Bestandpleegzorg: pleegouders melden zich aan voor een onbekend pleegkind

Als geen geschikt pleeggezin gevonden wordt in het netwerk van de ouders of het pleegkind, dan heeft De Rading een bestand met pleeggezinnen dat een onbekend pleegkind in huis wil nemen.

Tienermoeders in pleegzorg

Pleegzorg biedt ook uitkomst wanneer een tienermoeder met haar baby niet bij haar ouders kan blijven wonen, maar ze ook (nog) niet toe is aan op eigen benen staan met haar kind. Bijvoorbeeld vanwege een licht verstandelijke beperking (LVB).

In dat geval wordt via kindgericht werven voor moeder én kind samen een fijn pleeggezin gezocht.

Wil je ook pleegouder worden?