Verhuisplannen? Meld het snel

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Verhuisplannen snel melden

Hebt u plannen om te verhuizen? Meld dit zo snel mogelijk aan uw pleegzorgbegeleider én de gemeente.

Binnen de regio verandert weinig

Bij verhuizen binnen de regio verandert meestal weinig. Mogelijk krijgt u een andere pleegzorgbegeleider die in uw nieuwe woonplaats werkt.

Gevolgen buiten de regio

Bij verder weg gaan wonen, kan het gevolgen hebben voor uw pleegkind, voor de bezoekregeling met de biologische ouders en voor de begeleiding vanuit De Rading.

Met alle betrokkenen – verwijzer/voogd, ouders, De Rading, u en uw pleegkind – wordt dan gekeken wat de mogelijkheden zijn en wat het best is voor uw pleegkind.

 

Vorige Reizen naar het buitenland met uw pleegkind
Volgende Wilt u extra ondersteuning of scholing?
Inhoud