Verhuisplannen? Meld het snel

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Verhuisplannen snel melden

Heb je plannen om te verhuizen? Meld dit zo snel mogelijk aan je pleegzorgbegeleider én de gemeente.

Binnen de regio verandert weinig

Bij verhuizen binnen de regio verandert meestal weinig. Mogelijk krijg je een andere pleegzorgbegeleider die in je nieuwe woonplaats werkt.

Gevolgen buiten de regio

Bij verder weg gaan wonen, kan het gevolgen hebben voor je pleegkind, voor de bezoekregeling met de biologische ouders en voor de begeleiding vanuit De Rading.

Met alle betrokkenen – verwijzer/voogd, ouders, De Rading, jou en je pleegkind – wordt dan gekeken wat de mogelijkheden zijn en wat het best is voor je pleegkind.

 

Inhoud