PleegzorgWijzer

PleegzorgWijzer voor pleegouders

De PleegzorgWijzer is bedoeld ter aanvulling op de ondersteuning van uw pleegzorgbegeleider. Omdat elk pleegkind en elk pleeggezin uniek is en geen situatie hetzelfde, is niet alles in de PleegzorgWijzer bindend.

In de PleegzorgWijzer vindt u onder meer de volgende onderwerpen terug:

  • Bijzondere kosten
  • Fietsvergoeding
  • Onkostenvergoeding
  • Pleegzorgvergoeding
  • Reiskostenvergoeding
Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?