Regulier en niet-regulier onderwijs

Wat is regulier en niet-regulier onderwijs?

Bij pleegzorg wordt onder regulier onderwijs verstaan:

  • Opleidingen die door de overheid worden bekostigd (rijksscholen of gemeentelijke scholen)
  • Opleidingen die door de overheid worden aangewezen (bijvoorbeeld bijzonder onderwijs)
  • Opleidingen die door de overheid zijn erkend op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (particuliere scholen)

De kosten van niet-regulier onderwijs worden tot op zekere hoogte vergoed:

  • Wanneer het een eenjarige opleiding betreft
  • Wanneer een pleegkind nog niet eerder niet-regulier onderwijs volgde

 

De maximale vergoeding bedraagt € 800,00 per jaar.