Seksualiteit en seksueel misbruik

In relaties tussen mensen en met name tussen ouders en kinderen, spelen vertrouwen en betrouwbaarheid een grote rol. Wanneer sprake is (geweest) van seksueel misbruik, wordt het vertrouwen geschonden. Dit heeft in de eerste plaats ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is. Maar het heeft ook gevolgen voor de andere gezinsleden.

Hulp na seksueel misbruik

De specialistische gezins- en traumabehandeling na seksueel misbruik (CLAS*) richt zich allereerst op inrichten van een veilige leefomgeving voor de kinderen in het systeem. Vervolgens wordt gekeken hoe de verschillende gezinsleden de gevolgen van seksueel misbruik kunnen verwerken.

In de behandeling wordt gewerkt aan herkennen en stellen van grenzen door zowel slachtoffer, dader als andere familieleden.

*CLAS: Contextuele Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik

Wat doen CLAS-hulpverleners?

Een CLAS-behandelaar:

  • Maakt seksualiteit bespreekbaar met kinderen en (pleeg)ouders
  • Is zich bewust dat een gezonde seksuele ontwikkeling gestimuleerd moet worden
  • Signaleert een verstoorde ontwikkeling
  • Weet een verstoorde seksuele ontwikkeling bij te sturen of te behandelen

 

Lees meer over gezins- en traumabehandeling na seksueel misbruik in de InterventieWijzer.

Pretty Woman Utrecht

Pretty Woman helpt meiden die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt of die het risico lopen slachtoffer te worden van een misbruikrelatie. Het gaat hierbij niet alleen om loverboypraktijken maar ook om seksueel overschrijdend gedrag. Immers, hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe respecteer je die van een ander? Sinds de opkomst van sociale media, webcams en uitwassen daarvan, worden die vragen alleen maar belangrijker.

Pretty Woman richt zich op:

  • Patronen doorbreken die vatbaar maken voor risicovolle afhankelijkheidsrelaties
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten
  • Weerbaarheid verbeteren

Best Man – hulpverlening voor jongens

Jongens en meiden zijn niet hetzelfde! Ze gaan niet op dezelfde manier met dingen om, terwijl ze wel hetzelfde mee kunnen maken. Jongens hebben evenveel recht op een plezierige, gefaseerde seksuele ontwikkeling als meiden. Als bij een jongen de eigen grenzen geschonden worden, of hij die van anderen lastig kan inschatten, loopt een gezonde seksuele ontwikkeling gevaar. Na een succesvolle pilot is Best Man daarom opgenomen in het hulpaanbod van Pretty Woman Utrecht.

Pretty Woman is een samenwerkingsproject van Stichting Specifieke Jeugdprojecten en De Rading.

Meer weten over Pretty Woman Utrecht of Best Man?

Open de website