Spelregels beeld- en geluidsopnamen maken

Wij begrijpen dat het prettig kan zijn om op een later moment nog eens terug te luisteren wat in een gesprek bij/met De Rading aan de orde kwam. Een opname ervan maken mag daarom, maar onder voorwaarden. Hiervoor hebben wij (volgens wettelijke richtlijnen) onderstaande spelregels opgesteld. 

  1. Zolang je zelf aan het gesprek deelneemt, mag een geluidsopname worden gemaakt. Mocht een van de andere deelnemers dit niet willen (bijvoorbeeld een ouder), dan is opnemen verboden. Of wanneer blijkt dat een minderjarige er geen baat bij heeft. In dat geval mag hij/zij iemand meebrengen die meeluistert.
  2. Beeldopnamen maken mag nooit, vanwege portretrecht. En stiekem filmen is strafbaar.
  3. Als een medewerker van De Rading nog niet heeft verteld dat het gesprek mag worden opgenomen, begin er dan zelf over. Want als iedereen het vooraf weet, bevordert dit een prettig gesprek.
  4. Mocht jijzelf het gesprek opnemen, dan doet de medewerker van De Rading dit ook en bewaart hij/zij de opname naderhand in het cliëntdossier.
  5. Knippen of plakken in een geluidsopname is verboden, tenzij dit wordt verteld. Wat ook geldt voor opnames die De Rading maakt.
  6. Zonder toestemming van de aanwezigen (zoals De Rading-medewerker of andere ouder) worden geluidsopnamen van een gesprek niet aan buitenstaanders verstrekt of openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor transcripties: de uitgeschreven tekst van een gespreksopname.
  7. Afspraken over een geluidsopname maken, worden in een papieren overeenkomst vastgelegd, of meteen aan het begin van de opname ingesproken.
  8. We blijven tot slot respectvol naar elkaar. Zo worden geen geluidsopnamen verspreid bedoeld om te beledigen, of om te gebruiken voor smaad of laster. Ook dit is strafbaar.