Stages en afstudeeropdrachten

Afdeling Zorg

De Rading vindt het belangrijk om nieuw talent kennis te laten maken met jeugdhulpverlening via stages en afstudeeropdrachten (hbo en universiteit).

 

Voor de hulpvormen Pleegzorg, Meidenhulp en Zelfstandigheidstraining zoeken we regelmatig stagiaires.

 • Pleegzorg
 • Meidenhulp
 • Zelfstandigheidstraining

Bij pleegzorg ligt de nadruk op begeleiden, ondersteunen en adviseren van pleegouder(s) die een pleegkind in huis hebben. Dit gebeurt via huisbezoeken of gesprekken op kantoor.

Huisbezoeken variëren van één keer in de twee weken tot één keer in de twee maanden. Contact met het pleegkind is niet regelmatig. Naast contact met ouders of verzorgers is er onder meer contact met wijk- en buurtteams en SAVE.

De Rading heeft – in samenwerking met Ambulatorium Utrecht – een hulpaanbod speciaal voor meiden ontwikkeld dat o.a. helpt hun zelfbeeld te vergroten, zelfvertrouwen te stimuleren en  weerbaarheid te verbeteren.

 

Meiden van 12 tot 23 jaar kunnen voor hulp aankloppen bij:

Pretty Woman

De liefde is mooi, maar sommige meiden hebben de pech net het verkeerde vriendje tegen te komen. Eentje die slaat of een meisje dwingt van alles te doen waar je vragen bij stelt. Het kan gebeuren dat een meisje verliefd wordt op de verkeerde jongen of te maken heeft met jongens die over haar grenzen heengaan.

Pretty Woman geeft voorlichting over en verleent hulp bij relaties en seksualiteit aan meiden van 11-23 jaar.

Het is een samenwerkingsproject van Stichting Specifieke Jeugdprojecten en De Rading. Meer informatie over Pretty Woman vind je op www.prettywoman-utrecht.nl.

Meidenhuis

Fides

MDFT Moedige Meiden

Stagiaires werken mee in de onregelmatige diensten van mentoren (pedagogisch medewerkers). Zij doen ervaring op in vormgeven van het pedagogisch basisklimaat én in individuele begeleidingstrajecten van meisjes.

Deze begeleidingsvorm is bedoeld voor jongeren van 16 tot 21 jaar die de weg naar zelfstandig wonen en deelname aan de maatschappij niet binnen een (pleeg)gezin kunnen afleggen.

De jongeren leren buiten praktische vaardigheden vooral ook psychosociale vaardigheden ontwikkelen en een netwerk opbouwen.

Naast intensieve begeleiding van jongeren die nog veel structuur nodig hebben, is er ook een variant voor jongeren die al een zekere vorm van zelfredzaamheid bezitten, en een ambulante vorm voor het laatste steuntje in de rug.

Op een locatie voor zelfstandigheidstraining is bijna 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Stagebegeleiding

Wij sluiten ons aan bij het doel van de opleiding en beschouwen een stage als beroepsvoorbereiding. Stagiaires kunnen daarom aan het einde van de stageperiode zelfstandig functioneren in complexe werksituaties en op verschillende niveaus.

 

Bij de begeleiding van een stagiaire zijn de volgende medewerkers en teams betrokken:

Praktijkbegeleider

Een uitvoerend werker – met relevante opleiding en praktijkervaring – begeleidt de stagiaire. Hij/zij is daarmee het eerste aanspreekpunt en ziet toe op:

 • Procesgerichte leerontwikkeling
 • Planning opbouw werkzaamheden
 • Zelfstandige uitvoering werkzaamheden

Tevens is de praktijkbegeleider contactpersoon voor de opleiding en neemt hij/zij deel aan de tussen- en eindevaluatie van de stagiaire.

De praktijkbegeleider voert regelmatig (in het begin wekelijks) begeleidingsgesprekken met de stagiaire.

Team

Het team waar de praktijkbegeleider deel van uitmaakt is medeverantwoordelijk voor begeleiding van de stagiaire.

De stagiaire neemt deel aan teamvergaderingen en doet aanspraak op de deskundigheid en werktijd van teamleden door mee te lopen met werkzaamheden en door vragen te stellen.

Tijdens een stage neemt de stagiaire steeds meer taken van teamleden over en draagt hij/zij actief bij aan vergaderingen.

Bij ziekte van de praktijkbegeleider wordt de stagiaire door teamleden opgevangen.

Direct leidinggevende

De direct leidinggevende van het team waar de stagiaire aan is gekoppeld, is namens De Rading eindverantwoordelijk voor de stage. Dit betekent dat hij/zij in overleg met de praktijkbegeleider:

 • Het leerproces van de stagiaire volgt
 • Bij calamiteiten ingrijpt
 • De praktijkbegeleider ondersteunt bij de begeleiding van de stagiaire
 • Indien nodig contact heeft met de opleiding
 • Zo nodig deelneemt aan evaluatiemomenten van de stagiaire

Wetenschappelijke stages

De Rading kiest voor jaarstages van minimaal 800 uur. Dit komt neer op 10 maanden van (ongeveer) 20 tot 24 uur per week. In overleg kan de stage eventueel gecombineerd worden met een onderzoeksstage (thesis).

Wetenschappelijke stages worden gedaan bij pleegzorg, meidenhulp of zelfstandigheidstraining.

Bij pleegzorg heb je alleen niet of nauwelijks cliëntcontacten. Hier ligt het accent vooral op begeleiden (intervisie), ondersteunen van uitvoerend werkers en op ontwikkeling.

Profiel

 • Hbo-opleiding of universiteit (bijvoorbeeld SPH, social work, pedagogiek)
 • Bereid zijn 800 uur (wetenschappelijk) of 1.120 uur (hbo) stage te lopen
 • Motivatie voor werken in jeugdhulpverlening
 • Op schema liggen met studiewerkzaamheden

Procedure

 • Stuur je sollicitatiebrief en cv voor stages Pretty Woman per e-mail vóór 1 maart naar info@prettywoman-utrecht.nl o.v.v. Stage Pretty Woman 2019-2020
 • Stuur je sollicitatiebrief en cv voor stages Pleegzorg of Zelfstandigheidstraining per e-mail vóór 15 april naar afdeling P&O via stage@rading.nl o.v.v. Stage 2019-2020
 • Stuur je brief als apart bestand mee.
 • Geef in zowel je e-mail als brief aan bij welke hulpvariant je stage wilt lopen en vermeld welke opleiding je volgt.

 

Let op
 • Vanwege de vele stageverzoeken die wij ontvangen, nemen wij alleen aanvragen in behandeling die volgens bovenstaande procedure binnenkomen.
 • Voor 1 juni is de selectieprocedure afgerond en bekend of je bij De Rading stage kunt lopen. Je krijgt altijd bericht.
 • Stagiaires komen in aanmerking voor een stagevergoeding en eventueel reiskostenvergoeding conform de cao Jeugdzorg.
 • Gelet op onze samenwerking met de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben wij een voorkeur voor studenten van die opleidingen.
Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?