gezinstherapie Tag

Deze interventie helpt de achtergrond van denken, handelen, voelen in relaties met belangrijke anderen te begrijpen - beschouwt heden en verleden als onlosmakelijk verbonden - en herstelt intergenerationale (gezins)problemen. ...

MDFT Familietherapie leert gezinnen met 12-23 jarigen die ernstige problemen hebben om vastgeroeste systeem-/gedragspatronen te doorbreken en de communicatie te verbeteren waarna ze weer optimistisch samen verder kunnen....

MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie. Het is een intensieve gedragsveranderende gezinsinterventie voor jongeren tussen 12 en 23 jaar en hun (pleeg)ouders....