Pleegouder worden Tag

Twijfelt u over pleegouder(s) worden? Sluit dan aan bij dit webinar! U hoort dan hoe waardevol het is om je wereld te openen voor een kind dat (tijdelijk) niet bij zijn ouders kan wonen. Ook komen antwoorden op vragen aan bod als: * Hoe betrek ik mijn eigen...

De Week van de Pleegzorg 2020 start op woensdag 28 oktober. Tot en met 4 november vraagt Pleegzorg Nederland samen met De Rading aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Want juist nu in coronatijd is die aandacht hard nodig. Er zijn...

De Week van de Pleegzorg 2020 start op 28 oktober en loopt door tot en met 4 november. De hele week vraagt Pleegzorg Nederland samen met De Rading aandacht voor pleegkinderen en hoe waardevol het is je wereld voor een pleegkind te openen....

Denkt u over pleegouder worden? Kom (vrijblijvend) naar de informatieavond! U hoort dan o.a hoe waardevol het is om een kind, dat (tijdelijk) niet bij zijn ouders kan wonen, een thuis te geven. Maar ook wat er zoal praktisch nodig is om pleegouder te worden. U bent...

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?