Seksueel misbruik Tag

Het Meidenhuis is een open residentiële groep waar meiden (13-18 jaar) 12 weken wonen. In die weken wordt via diagnostiek en observaties zo veel mogelijk informatie verzameld over het meisje en haar systeem. De meiden die op het Meidenhuis verblijven kunnen veelal (tijdelijk) niet thuis...