Video Interactie Begeleiding Tag

VIB-G legt pleegouder-kind-communicatie vast in videofragmenten en maakt zichtbaar wat in de basis goed gaat en wat beter kan. De interventie zorgt dat de basiscommunicatie verbetert en het vertrouwen van (pleeg)kinderen groeit....

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?