Toelichting kernwaarden

Onvoorwaardelijk

Dat voel je gewoon. Het is de liefde die onder gedrag stroomt en heeft ook te maken met in iemand geloven. In zowel cliënten als collega’s.
Er onvoorwaardelijk voor cliënten zijn betekent in de context van hulp verlenen, dat je tijdelijk, zonder voorbehoud in hun leven bent.

Verbinding

Dit is onlosmakelijk verbonden met onvoorwaardelijkheid. Het zorgt voor begrip en gaat over iemand centraal stellen en écht voor iemand beschikbaar te zijn. Door kennis en ervaringen te delen en verhalen te vertellen.

Ontwikkeling

Wij zijn en blijven voortdurend in beweging om onze hulp- en dienstverlening en ondersteuning ervan te optimaliseren. Zodat cliënten kunnen groeien en medewerkers floreren.

Gelijkheid

Ondanks de wetenschap dat niet iedereen gelijk is, zetten we ons voor íedereen met gelijke inzet in én waarderen we diversiteit en authenticiteit.