Vacature Gedragswetenschapper Expertiseteam

Vacature Gedragswetenschapper Expertiseteam

Gedragswetenschapper Expertiseteam

Voor onder meer de hulpvariant zelfstandigheidstraining
18-24 uur per week.

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

Binnen het Expertiseteam is een vacature voor Gedragswetenschapper Zelfstandigheidstraining ontstaan

Omschrijving en doel functie Gedragswetenschapper

Het expertiseteam richt zich op de ontwikkeling, vertaling en borging van expertise en deskundigheid ten behoeve van effectieve hulp aan cliënten. Als gedragswetenschapper van het expertiseteam ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. Je bewaakt de procesgang, zet lijnen uit, borgt het werken met richtlijnen en protocollen en voorziet jeugdprofessionals en betrokken leidinggevende(n) van advies. Binnen de strategische kaders die door De Rading zijn opgesteld, ontwikkel en verbeter je expertise en professionaliteit van jeugdprofessionals via deskundigheidsbevordering en scholing. Je geeft vanuit een duidelijke visie op de doelgroep sturing aan het hulpverleningsproces, ontwikkelt nieuwe producten en ondersteunt en adviseert betrokkenen vanuit je inhoudelijke expertise. Tevens lever je een bijdrage aan de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de organisatie.

Wat ga je doen?

 • Binnen zelfstandigheidstraining de hulpvraag van cliënten en gezinnen (systemen) omzetten in hulpverleningsplanning.
 • Coachen en inhoudelijk aansturen van groepswerkers ten gunste van een goede onderlinge samenwerking, planning, effectiviteit van de behandeling, cliënt- en medewerkerstevredenheid.
 • Beheren van in-, uit- en doorstroom van cliënten in samenwerking met zowel collega’s als externe partners (met als onderdeel dossierscreening en -beoordeling)
 • Indiceren van (psycho)diagnostiek of behandeling voor jeugdigen (en indien nodig incidenteel zelf uitvoeren ervan).
 • Vanuit vakinhoudelijk perspectief bijdragen aan beleid-, methodiek- en productontwikkeling binnen de hulpvariant en hierbij inspelen op ontwikkelingen en bijbehorende innovaties.
 • Relevante kennis voor de uitvoering van het werk actueel houden en de professionele ontwikkeling waarborgen door scholing van jeugdprofessionals.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-)Pedagogiek en als (post) master geregistreerd in het beroepsregister SKJeugd.
 • Aantoonbare kennis op het gebied van zelfstandigheidstraining, pleegzorg, hechting, trauma, meervoudige partijdigheid, perspectiefbepaling en systemisch werken.
 • Duidelijke visie gericht op doelgroepen en kwalitatieve jeugdhulpverlening.
 • Positieve en flexibele houding: je inspireert en enthousiasmeert, je bent stressbestendig en ondernemend.
 • Vaardigheden om een groot en divers team van jeugdzorgwerkers inhoudelijk aan te sturen: betrokken en ondersteunend waar dat passend is, directief wanneer nodig maar ook kritisch wanneer de situatie daarom vraagt.

Wat krijg je van ons?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 11, maximaal € 4.707,94 voor 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, 8,3% eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bovendien krijg je een persoonlijk opleidingsbudget en een sportabonnement met fiscaal voordeel.
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie en binnen een team dat volop in ontwikkeling is en maatschappelijke meerwaarde heeft.
 • Tijdelijke aanstelling voor een jaar (afstemming over verlenging vindt tijdig plaats).

 

Kortom, we zoeken een enthousiaste en vakkundige collega en nodigen je van harte uit te solliciteren en ons Expertiseteam te komen versterken!

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Lonneke Jansen, Teammanager Expertise (06-22126994). Stuur je cv met motivatie vóór 23 april per e-mail naar banen@rading.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 24 april. De 2e ronde staat gepland op 26 april en een eventueel aanstellingsgesprek op 29 april.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

 

De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

 

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email


Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?