Vacature Gedragswetenschapper

Vacature Gedragswetenschapper

Gedragswetenschapper Pleegzorg

16-36 uur per week.

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

Binnen het Expertiseteam is een vacature voor Gedragswetenschapper Pleegzorg ontstaan

Omschrijving en doel functie Gedragswetenschapper

Het expertiseteam richt zich op de ontwikkeling, vertaling en borging van expertise en deskundigheid ten behoeve van effectieve hulp aan cliënten. Als gedragswetenschapper van het expertiseteam ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening voor de hulpvariant pleegzorg. Je bewaakt de procesgang, zet lijnen uit, borgt het werken met richtlijnen en protocollen en voorziet uitvoerende medewerkers en betrokken leidinggevende(n) van advies. Binnen de strategische kaders die door De Rading zijn opgesteld, ontwikkel en verbeter je expertise en professionaliteit van jeugdzorgwerkers via deskundigheidsbevordering en scholing. Je geeft vanuit een duidelijke visie op de doelgroep sturing aan het hulpverleningsproces, ontwikkelt nieuwe producten en ondersteunt en adviseert betrokkenen vanuit je inhoudelijke expertise. Tevens lever je een bijdrage aan de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de organisatie.

Wat doet een Gedragswetenschapper?

 • De hulpvraag van cliënten en gezinnen (systemen) omzetten in hulpverleningsplanning, die op een verantwoorde manier aansluit bij de hulpvraag van cliënten en gezinnen. Indien nodig (psycho)diagnostiek of behandeling (laten) uitvoeren.
 • Ondersteunen en adviseren zodat dat alle betrokkenen zijn geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht, en dat gezinnen (systemen) optimaal worden begeleid en behandeld.
 • Vanuit vakinhoudelijk perspectief bijdragen aan beleid- , methodiek- en productontwikkeling en hierbij inspelen op ontwikkelingen en bijbehorende innovaties.
 • Relevante kennis voor de uitvoering van het werk actueel houden en de professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren.

Wat vragen wij van je?

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-)Pedagogiek en als (post) master geregistreerd in het beroepsregister SKJeugd.
 • Aantoonbare kennis van de hulpvariant pleegzorg (pleegkindproblematiek: hechting, trauma, de driehoek ouders-kind-pleegkind, meerzijdige partijdigheid, perspectiefbepaling en systemisch werken).
 • Duidelijke visie gericht op de doelgroep en op kwalitatieve jeugdhulpverlening.
 • Positieve en flexibele houding (je inspireert en enthousiasmeert, je bent stressbestendig en ondernemend).

Wat bieden wij je?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 11, maximaal € 4.707,94 voor 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie en de afdeling die volop in ontwikkeling is en maatschappelijke meerwaarde heeft.
 • Tijdelijke aanstelling voor een jaar (afstemming over verlenging vindt tijdig plaats).

 

Kortom, we zoeken een enthousiaste en vakkundige collega en nodigen je van harte uit te solliciteren en ons Expertiseteam te komen versterken!

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Lonneke Jansen, Teammanager Expertise (06-22126994). Stuur je cv met motivatie vóór 15 februari per e-mail naar banen@rading.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 18 februari 2019. Het tweede gesprek en het aanstellingsgesprek staan gepland op 22 februari 2019.

 

De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

 

Deel dit bericht via:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email


Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?