Waarborging privacy bij cameragebruik

Bij de ThuisOrthoPedagoog-behandeling wordt persoonlijk contact bij gezinnen thuis afgewisseld met (video-)coaching op afstand.

 

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van camera’s. Bedoeld om:

  • Gezinsinteracties te observeren 
  • Ouders op afstand feedback en tips te geven 

 

De Rading heeft maatregelen getroffen om de privacy van de gezinnen waar gefilmd wordt te waarborgen. Door:

  • Schriftelijk toestemming ervoor te vragen
  • Gemaakte filmbeelden nergens op te slaan/bewaren

Schriftelijke toestemming

Vóórdat een camera wordt ingezet voor videocoaching, wordt/worden hiervoor de gezagsdrager(s) schriftelijk om toestemming gevraagd. Een gegeven toestemming kan op elk gewenst moment door de gezagsdrager(s) worden ingetrokken. Wanneer geen toestemming wordt verleend, blijft de camera tijdens een behandeling buiten gebruik.  

Beelden worden alleen live bekeken

Camerabeelden worden nergens opgeslagen en alleen live bekeken. Zo is de SD-poort van de camera buiten gebruik (er zit geen SD-kaart in) en is het door ons bewaren van filmbeelden in de cloud verboden. Verder is de videocamera aangesloten op de router van De Rading in plaats van op die bij u thuis.
Tot slot geldt dat u te allen tijde de camera kunt loskoppelen als u wilt dat de videoverbinding verbroken wordt.
 

 

Noot

Mocht de aan u in bruikleen gegeven opnameapparatuur (iPad/camera) beschadigd raken of kwijt, dat verhalen wij op uw WA-verzekering, óf op die van de wettelijk vertegenwoordiger van uw (pleeg)kind.