Wat is het blokkaderecht?

Het blokkaderecht bij pleegzorg is het recht van pleegouders om beëindiging van de pleeggezinplaatsing te blokkeren. 

Drie voorwaarden

Voor het blokkaderecht geldt een drietal voorwaarden:

  • Het kind woont een jaar of langer in het pleeggezin.
  • Er is sprake van een vrijwillige pleeggezinplaatsing of een plaatsing in het kader van voogdij. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) is er geen blokkaderecht.
  • Degene die de plaatsing wil beëindigen is een ouder met gezag of een voogd (veelal de gecertificeerde instelling).

 

Lees meer over blokkaderecht op NJI.nl