Wegwijzer Pleegzorg

De Wegwijzer Pleegzorg laat zien wat je onderweg zoal tegenkomt als je pleegzorg overweegt en als je al pleegouder bent. Je vindt er (hoofdzakelijk) een mix van artikelen/informatie van rading.nl en pleegzorg.nl (landelijk kennispunt) over bijvoorbeeld:

  • Wat ervoor nodig is om pleegouder te worden
  • Hoe de begeleiding van een pleeggezin werkt
  • Omgaan met een pleegkind en ouders betrekken
  • Pleegzorgvergoedingen en tegemoetkomingen
  • Rechten en plichten van (pleeg)ouders/kinderen

 

Klik hier of op onderstaande afbeelding om een pdf van de Wegwijzer Pleegzorg te openen. Achter alle onderstreepte tekst in de pdf zit een link voor meer informatie! 

Bibliotheek Wegwijzer Pleegzorg

Blader je liever door een artikelenpagina? Ga dan naar de Bibliotheek Wegwijzer Pleegzorg.